April 2019 Gezondheidsmaand

Gezonde leefstijl loont!

Drie Zwolse therapeuten bundelen krachten voor organisatie – Aprilmaand –  Gezondheidsmaand

Vanuit de overtuiging, dat positieve invloed op je leefstijl voor iedereen toegankelijk is, hebben de lichaamstherapeuten Dhyani Handels, Marieke Vaupell en natuurgeneeskundig therapeut Celien van Dalen hun krachten gebundeld. Daartoe  organiseren ze in de maand April aan de Stokmeesterslaan in Zwolle Zuid een cyclus van vier informatie- en ervaringsavonden. Elke woensdagavond  van 19.30 – 21.30 uur staat een ander gezondheidsthema op de agenda: stress, slapeloosheid, overgewicht en darmgezondheid.

Waarom deze avonden?

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je goed in je vel komt te zitten, zowel geestelijk als lichamelijk. Het kan zelfs (chronische) ziektes helpen voorkomen. Mensen kunnen zelf een heleboel doen door gezond te leven, maar ervaren vaak een drempel om hun leefstijl daadwerkelijk aan te passen. Dhyani, Marieke en Celien willen de belangstellenden hierbij adviseren, inspireren, motiveren en begeleiden. Door meer kennis, inzicht en bewustzijn krijgen de aanwezigen een duwtje in de rug om hun motivatie, discipline en doorzettingsvermogen aan te wakkeren.

Wat kan men verwachten?

Elke avond is opgebouwd uit een lezing door natuurgeneeskundig therapeut Celien van Dalen. Zij informeert vanuit haar vakgebied over de oorzaken van de gezondheidsproblemen en de mogelijke natuurgeneeskundige remedies. En hoe je dit proces met voeding, met RefleX Natuurlijk (w)eten kunt ondersteunen.

Na de pauze zullen de lichaamstherapeuten Dhyani Handels en Marieke Vaupell de avond voortzetten met bijpassende en praktische lichaamsgerichte oefeningen. De praktijk heeft uitgewezen dat het de kwaliteit van de aandacht is, die resulteert in meer lichaamsbewustzijn, waardoor je beter kunt luisteren naar en kunt handelen op de signalen van je lichaam.

Praktische info:

Woensdagavonden 19.30-21.30 uur

3 april:                  stress

10 april:                slapeloosheid

17 april:                overgewicht

24 april:              darmgezondheid

Plaats: Stokmeesterlaan 3, Zwolle (zuid) , in voormalige basisschool

Deelnamekosten:

1 avond           €10,-                                           3 avonden    €25,-

2 avonden     €17,50                                     4 avonden      €30,-

Opgave en informatie bij: info@reflex-zwolle.nl        06-53945165 of  via dit aanmeldigsformulier