Behandelvormen

Algemene informatie
De behandelingen zijn aanvullend aan de reguliere gezondheidszorg. Genezen van ziekte is voorbehouden aan de arts. Natuurgeneeskunde bevorderd het zelfherstellend vermogen van het lichaam wat kan bijdragen aan herstel.

Werkwijze
Intake diagnose;
Voorafgaande de behandeling  wordt de 1e keer een intake gesprek gehouden. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitgebreid anamneseformulier, mogelijk een diagnostische (voet) reflex massage, visuele inspectie.

Bioresonantie en elektro acupunctuur kunnen deel uit maken van zowel de diagnose als de behandeling.
Daarnaast is er de mogelijkheid diverse laboratorium onderzoeken uit te voeren.

Behandelplan
Aan de hand van de intake wordt het behandelplan gemaakt en besproken. Diverse werkvormen zoals gehanteerd bij RefleX-Zwolle worden bij de therapeutische behandeling betrokken. 
Contra indicaties
De natuurgeneeskundige behandelwijze zoals bij RefleX-Zwolle word gewerkt zijn veilige behandelingen. Indien er aan de hand van uw persoonlijke situatie een contra indicatie aanwezig is zal dit kenbaar worden gemaakt. Bij ziektebeelden als bijvoorbeeld kanker of bij het gebruik van chemo of andere zwaardere medicatie is toestemming van uw arts noodzakelijk.
Een behandeling bij RefleX-Zwolle is nooit in plaats van een behandeling / consult bij uw (huis)arts.
Zo nodig wordt u doorverwezen naar een arts of andere therapeut.
Gedurende de behandelingen wordt steeds de voortgang geƫvalueerd en besproken.

 

davinci-man
“De genezing van een deel kan niet plaatsvinden zonder behandeling van het geheel”
Plato (427-347 v. Chr.)