Privacy Statement

Privacy Statement RefleX – Zwolle

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw  behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Uw privacy vind ik belangrijk. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals opgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden door RefleX-Zwolle verwerkt om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als er een wijziging in de afspraak plaats vindt of om een vraag van u te kunnen beantwoorden als u daar om verzoekt.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens bestaan uit:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘behandeling reflexzonetherapie’
 • de kosten van het consult.

Cookiebeleid
Op de website worden cookies en scripts gebruikt om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op uw eigen pc en bevatten alleen geanonimiseerde informatie. De type cookies die gebruikt worden zijn:
Functionele cookies: Om onze website en webshop goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik
van onze website en webshop te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen.

Inschrijving inspirate e-magazine
Wanneer u zich via de website inschrijft voor het inspiratie e-magazine, wordt uw voornaam en e-mailadres gevraagd. U ontvangt maximaal 2x per maand van mij het inspiratie e-magazine. Hierin leest u natuurgeneeskundige tips of recepten, cursusaanbod en de ontwikkelingen bij RefleX-Zwolle. Uw inschrijfgegevens voor het inspiratie e-magazine blijven bewaard tot het moment waarop u zichzelf uitschrijft. Bij elke editie van het inspiratie e-magazine wordt de gelegenheid geboden om uit te schrijven.

Inschrijving voor een cursus
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus bij RefleX-Zwolle worden uw e-mailadres, NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats) en, indien van toepassing, uw zakelijke contactgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de betreffende cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven. Ook worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens voor de inschrijving niet langer dan een jaar bewaard.

Aankopen webshop
Wanneer u een artikel aanschaft via de webshop van RefleX-Zwolle, dan worden uw gegevens gebruikt voor het opsturen van het door u aangekochte artikel. Vastgelegd worden: uw NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats) en, indien van toepassing, uw zakelijke contactgegevens. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens voor de aankoop via de webshop, niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens verstrekken
Zowel bij een natuurgeneeskundig consult, het inschrijven voor het inspiratie emagazine, aankopen via de webshop en het inschrijven voor cursussen gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, aangevuld met de wettelijke bewaarplicht.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van RefleX-Zwolle natuurgeneeskunde. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RefleX-Zwolle.

Disclaimer
De vertoonde informatie op deze website is door RefleX-Zwolle met grote zorg samengesteld. RefleX-Zwolle wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reflex-zwolle.nl. RefleX-Zwolle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RefleX-Zwolle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RefleX-Zwolle op via info@reflex-zwolle.nl. www.reflex-zwolle.nl is een website van RefleX-Zwolle. RefleX-Zwolle is als volgt te bereiken:

Postadres: Staatssecretarislaan 7, 8015 BA Zwolle
Vestigingsadres: idem
Telefoon: 06-53945165
E-mailadres: info@reflex-zwolle.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 5085222