Wie is RefleX-Zwolle

Wie is de therapeut
Celien zoals op cfw websiteCelien van Dalen is uw orthomoleculair voedingsspecialist en natuurgeneeskundig therapeut. Er is een brede kennis aanwezig en een flinke dosis interesse naar gezondheid en voeding. Door mijn (levens) ervaring, HBO medische basis kennis, brede kennis door opleiding en ervaring van de orthomoleculaire voedingsleer en natuurgeneeskundige technieken ben ik in staat u deskundig te behandelen en te begeleiden. Jarenlange ervaring en specialistische opleidingen maken dat ik een compleet behandelprogramma aanbied om op fysiek en mentaal niveau gezond te worden en  blijven. 
Wie is de ondernemer en begeleider “Bloeiende praktijk”
Naast therapeut ben ik ook ondernemer, auteur en coach voor andere ondernemers in het groeien en opzetten van de praktijk. Mijn werkwijze, kennis en ervaring als ondernemer en in de marketing kun je hier lezen.

Liefde voor de mens en de natuur staan centraal in mijn leven. Kennis en ervaring hebben mij geleerd gezondheid natuurlijk te herstellen wat ik ervaar als een rijkdom die ik graag met anderen wil delen vanuit mijn orthomoleculair en natuurgeneeskundig praktijk RefleX-Zwolle. Het verbeteren van de kwaliteit van het leven, verbeteren van gezondheid van mensen, is een doel in mijn leven geworden.
 Gezond(er) en vitaler worden in praktische stappen.
De complementaire geneeskunde gaat ervan uit dat gezondheid een totaal is van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, een dynamisch evenwicht van de gehele persoon. Een klacht op het ene niveau heeft gevolgen voor andere niveaus. Er wordt dan ook gestreefd naar een vorm van zorgverlening met holistische harmonie op alle niveaus.
 
Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving. Deze kracht wordt het zelf genezend vermogen of levenskracht genoemd. De natuurlijke middelen en methoden van de natuurgeneeswijzen zijn erop gericht de eigen levenskracht te stimuleren en te versterken en het natuurlijk evenwicht te herstellen. Hiermee kan het lichaam zelf effectiever de dis-balans bestrijden om zo een optimale gezondheid te bereiken.
 
Meer over de werkwijze vindt u hier.
                                                                                               
Waarom een behandeling bij RefleX-Zwolle.
* er wordt gewerkt vanuit de 5 natuurgerichte principes.
* de therapeut is hbo geschoold
V.B.A.G. logo transparant 512x512 * de therapeut veel ervaring heeft
* er jaarlijks bijscholingen plaats vinden
* RefleX-Zwolle een erkende praktijk is
* Positief gevisiteerd in 2010 door KBNT en 2013 door VBAG.
* de praktijk is aangesloten bij de VBAG, RBCZ, SRBAG.
* uw klachten worden vanuit een breed perspectief bekeken.
   Naast de symptomen wordt ook gekeken waar mogelijk de
   oorzaak ligt. Zo kan uw klacht zowel fysiek, mentaal als
   emotioneel worden benaderd en behandeld.
* de therapeut veel persoonlijke aandacht en zorg geeft,
* de therapeut een groot inlevend vermogen heeft