Algemene voorwaarden webshop

 

Artikel 1: Definities
Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de webshop van RefleX-Zwolle.

Artikel 2: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn op de website van RefleX-Zwolle inzichtelijk. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met RefleX-Zwolle overeengekomen worden. Schrijffouten op de website, druk- en zetfouten in folders en brochures van RefleX-Zwolle voorbehouden.

Artikel 3: Prijzen
De opgegeven prijzen van de artikelen in de webshop van RefleX-Zwolle zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeldt. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Betaling
Betaling van het gekochte uit de webshop dient uitsluitend te geschieden middels directe online betaling via de webshop middels iDeal.

Artikel 5 Verzendkosten
Bij alle bestellingen worden verzendkosten volgens de geldende tarieven gerekend ad € 6,95 (incl. BTW) Indien er prijswijzigingen hierin zijn worden deze doorberekend aan de koper. Voor verzenden naar het buitenland gelden afwijkende tarieven. Indien je komt afhalen worden (natuurlijk) geen verzendkosten berekend.

Artikel 6 Levering
Na ontvangst van de betaling wordt het gekochte product zo snel mogelijk, doch binnen 2 werkdagen aan je verzonden. Bestellingen weekend: houdt rekening met het weekend. Een bestelling gedaan op vrijdag voor 12.00u gaat, indien op voorraad, gewoonlijk nog dezelfde dag op de post en ontvang je normaliter op zaterdag (binnen Nederland). Bestellingen na vrijdag 12.00u kunnen pas op maandag of dinsdag worden verzonden.

Artikel 7 Factuur
De factuur ontvangt bij de levering.

Artikel 8 Nederlands recht
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Verzendingen buiten België, Nederland of Duitsland uitsluitend op aanvraag.

Artikel 9: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
RefleX-Zwolle is te alle tijde gerechtigd deze Algemene leveringsvoorwaarden te wijziggen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 10 Levertijden
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd welke de overmacht duurt. Wij zullen de koper hierover per mail informeren.

Artikel 12 Annuleren
Het annuleren van een bestelling is kan zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.

Artikel 13 Retourneren
Je bestelling zal met de grootst mogelijke zorg worden verzonden. Ondanks dit kan het voorkomen dat je een verkeerd of beschadigd product ontvangt. Reclames in verband met eventuele beschadigde ontvangst of verkeerd verzonden product, dienen binnen 24 uur na ontvangst bij ons binnen te zijn. Je hebt een periode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van reden een product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Het retourneren kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden.

RefleX-Zwolle zal de aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Retour zendingen zijn voor het risico van de koper. Dit houdt in dat RefleX-Zwolle niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Tip: Vraag op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan RefleX-Zwolle kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. Je dient hierbij in ieder geval je volledige naam en factuurnummer te vermelden en reden van retour zending. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens je bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan RefleX-Zwolle heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden uiterlijk maximaal 14 dagen aan je terugbetaald.

Oktober 2016

Celien van Dalen
RefleX-Zwolle
Staatssecretarislaan 7
8015 BA Zwolle

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de shop