Bioresonantie en Electro acupunctuur

wp5266575a_0f

1. Basistest:
D.m.v. testen met bio-resonantie kunnen veel oorzaken van ziekten gevonden worden, tevens worden organen – en orgaansystemen doorgemeten om hun functioneren te kunnen bepalen. Het testen en de behandeling is effectief, doelgericht en pijnloos! Geschikt voor jong en oud.

De meting begint met de basistest- basis meting. De meting vindt plaats met een speciale meetgriffel / meetpen op specifieke acupunctuurpunten op handen, voeten en e.v.t gezicht. De cliënt heeft hierbij een electrode in de hand. De subtiele trillingen in het menselijk lichaam worden hiermee gemeten. Het bijhorende orgaandeel zal hierop reageren. Omdat het menselijk lichaam verschillende trillingen uitzendt, iedere cel, weefsel, orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling, samen vormen zij het individuele trillingsbeeld van de persoon. De uitslag / meetwaarde geeft een goede indruk van de energetische toestand van betreffend orgaan of orgaandeel. Zo wordt van het geheel de waardes gemeten en vastgelegd in een individueel meetplan.

14-02 brt detail meetpunt IMG_4519

2. Diagnostische test:
Na de basistest wordt verder getest met de diagnostische test. Hierbij gaan wij meten of er en welke verstoringen aanwezig zijn en wat het lichaam nodig heeft om deze op te lossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende diagnose testbuisjes. Gezocht wordt naar de oorzaak van uw klachten, welk orgaan of systeem is belast of verzwakt. Met welke ziekmakende of toxische stof is het belast.

Een persoon zendt harmonische trillingen uit. Bij ziekten wordt dit trillingsbeeld verstoord door trillingen van bijv. bacteriën of pesticiden of andere ziekmakende stoffen. Deze ziekmakende (pathogene) of ziekelijke (pathologische) trillingen zijn disharmonisch. Ook het onderhuidse bindweefsel, dat in contact staat met alle organen in het lichaam vormt als het ware een grote database. Alle frequenties van alle organen en van levende en dode belagers, waardoor het lichaam ziek wordt, worden hierin opgenomen. Het geheel geeft een zeer nauwkeurig, duidelijk beeld. Met deze werkwijze kunnen vaak verborgen oorzaken van ziekten of klachten worden opgespoord.

Afhankelijk van de uitslag wordt de test verder uitgesplitst op:

 • Allergie test.
 • Voedingsmiddelen test.
 • E-nummers test
 • Supplementen: noodzaak van gebruik en de noodzakelijke dosering.
 • Daarbij wordt er ook gekeken naar welke medicatie u gebruikt uit de reguliere gezondheidszorg. Het wordt altijd getest of deze middelen goed samengaan.

3. Behandeling:
Bioresonantie is de resonantie tussen levende systemen. Het wordt wel eens de therapie van de toekomst genoemd.
Vanuit de basis- en diagnostische test wordt de individuele behandeling en behandelplan samen gesteld. Het doel van de therapie is de gevonden disharmonische ziekmakende trillingen af te bouwen.

Om de ziekmakende stoffen uit het lichaam te laten verdwijnen wordt van de gevonden trillingen gebruik gemaakt. Hiervoor werk ik o.a met de UMF therapie ( Ultra Moleculaire Frequentie therapie ). Deze specialisatie therapie werkt vanuit frequentie toepassing. Deze frequenties werken in op de specifieke veroorzaker waardoor de weerstand weer grip krijgt op de ziekte of verzwakte toestand. Het immuunsysteem moet als het ware weer worden opgevoed, en geleerd in actie te komen om bepaalde ziektes aan te pakken,

De kracht van de Bioresonantie komt voort uit de werking van de aangebrachte resonantie. Een behandeling wordt wel eens vergeleken met het pellen van een ui. Wat inhoud dat wat er het laatst bij gekomen is (micro-organisme) als eerste wordt opgeruimd. Zo wordt er een proces in werking gezet van opschonen. Dit is nodig om de klacht die veroorzaakt wordt door het desbetreffende micro-organisme uit het systeem te halen. Dus de symptomen worden niet onderdrukt, maar worden door de UMF-producten die een elektromagnetische frequentie bezitten uit het lichaam getrild. Het immuunsysteem wordt hierdoor geforceerd om actie te ondernemen en dit op te lossen. De ziekmakende factor wordt uitgeschakeld en het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals hoe lang is de klacht al aanwezig, medicijn gebruik, leefstijl, leeftijd enz.
Het is belangrijk de therapeut altijd te informeren over de veranderingen in uw leven, uw gezondheid, zwangerschap. Elke verandering brengt een andere resonantie teweeg. Bij veranderingen kan het wenselijk / noodzakelijk zijn de behandeling aan te passen. Dit gebeurt door steeds weer te testen waarmee inzicht wordt verkregen over de huidige status van de behandeling.

4. Wat is behandelbaar?
Met Bioresonantie-therapie zijn zeer veel vormen van klachten en ziektes te behandelen. Zeer veel belastingen kunnen worden gemeten en behandeld. Heeft u klachten die niet passen in onderstaande voorbeelden neemt u dan gerust contact op. Het is geen totaalbeeld maar als voorbeelden kunt u denken aan:

 • Ziekte van Lyme
 • Astma
 • Diverse spijsverteringsstoornissen
 • Darm verstoringen
 • Aan doeningen aan lever, gal, maag en darmen
 • Chronische pijnen
 • Huidproblemen (bijvoorbeeld eczeem – psoriasis)
 • Kinderziekten
 • Overgangs klachten
 • Reumatische klachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Ondersteuning bij gewichtsverlies
 • (acute) hooikoorts
 • Allergieën
 • Allergenen: pollen, huisstof, kleur-, geur- en smaakstoffen enz.
 • Voedingsmiddelen allergie.
 • Psychische en lichamelijke overbelasting
 • Stress
 • Bacteriën, virussen, schimmels, parasieten
 • Tekorten aan vitaminen en mineralen
 • Zware metalen overbelasting
 • Pesticiden

5. Electrotherapie:
Met de EAV methode kan ook therapie worden gegeven. Hierbij kan door verschillende soorten stroom toe te dienen de energie worden toegevoerd of afgevoerd. Hier kan met verschillende frequenties worden gewerkt afhankelijk van de klacht. Uit de anamnese- de basis- en diagnostische test zal de noodzaak hiertoe blijken.

14-02 brt apparatuur IMG_4560 700 pixels

6. Hoe ziet een consult en een behandeling eruit?

 • Het anamneseformulier wordt na het maken van een afspraak aan u gemaild waarna u het retour mailt.
 • Het eerste consult duurt meestal 2 ½ uur. Hierin wordt er een anamnese besproken en de basis en diagnostische test afgenomen. Zo mogelijk wordt ook gelijk de 1e behandeling gegeven.
 • Indien 2,5 uur te belastend is wordt dit opgesplitst in meerdere kortere afspraken.
 • De vervolgconsulten duren gemiddeld 1 uur.
 • De vervolgconsulten zijn gemiddeld 1 x in de 4 tot 6 weken.

7. Consult kosten:
Eerste consult 2,5 uur:  € 135,00 euro. Vervolgconsulten afhankelijk van de duur, gemiddeld is dit 1 tot 1,5 uur. Hier kunt u de tarieven vinden.