Onderzoeken en ondersteunende methodieken

Er zijn diverse onderzoeken mogelijk.

De volgende testen worden uitgevoerd in de praktijk van RefleX-Zwolle:
Voeding allergie test, de e-nummer allergie test, de zuur base test.
Schröpfen en Baunscheidt
Aroma- een behandeling met essentïele oliën.

Daaraast kan er een Neuro4Profiel worden afgenomen. Dit gebeurt aan de  hand van een uitgebreide vragenlijst. Hierbij wordt gekeken naar de vier primaire neurotransmitters Gaba, Acetylchoine, dopamine en Serotonine. Meer informatieover de neurotransmitters en het Neuro4Profiel kunt u hier lezen.De laboratorium onderzoeken voor RefleX-Zwolle worden uitgevoerd door RP Vitamino Analytic.

Naast de SKB test en haaranalyse zijn er verschillende soorten fecesanalyses, voor verschillende (mogelijke) aandoeningen, met veel verschillende klachtenpatronen. Het is dus belangrijk dat u een goed advies krijgt over het onderzoek dat voor u het beste kan worden uitgevoerd.


Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekten!
“Gezond worden en blijven is een liefdevolle uitnodiging aan jezelf”
laborant